Vari

Kui valgus jõuab valgust mitteläbilaskva kehani, tekib selle taha piirkond, kuhu ei lange valgust – vari. Seda varjuosa, kuhu üldse valgusenergiat ei lange nimetatakse täisvarjuks, aga seda piirkonda, kuhu langeb valgust vaid osaliselt või osadelt valgusallikatelt, nimetatakse täisvarju piirkonnaks.

22                                                         23

 

Ülemisel vasakpoolsel joonisel on kujutatud varju tekkimist väikese valgusallika (punktvalgusallikas) ja suure läbipaistmatu keha korral, ülemisel parempoolsel on aga olukord, kus suurt keha valgustavad kaks valgusallikat. Alumisel pildil on tegemist situatsiooniga, kus suure mõõtmeline valgusallikas valgustab temast palju väiksemat läbipaistmatut keha.

24

results loading