Induktiivsus

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab elektrijuhi suutlikust tekitada magnetvoogu ja endaindukt­siooni elektromotoorjõudu, nime­ta­takse induktiivsuseks. Juhis tekkiva endainduktsiooni elektro­mo­toor­jõu suurus on võrdeline voolutugevuse muutumise kiirusega juhis:

fuusika61

kus εei – endainduktsiooni elektromotoorjõud; ΔI = I2-I1 – voolutugevuse muutus juhis (I2 ja I1 – vastavalt voolutugevuse lõpp- ja algväärtused) ; Δt – voolutugevuse muutumise aeg; L – juhi induktiivsus.

Pooli induktiivsus sõltub elektrijuhtide mõõtmetest ja kujust, magnetvooga ahelduvate keerdude arvust ning keskkonna magnetilisest läbitavusest.

Induktiivsuse mõõtühikuks on henri (1H)

fuusika62

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud