Instrumentaal. Творительный падеж

VeneKeel16

Instrumentaali kasutatakse:

1) instrumendi või vahendi tähistamisel

рисовать карандашом     pliiatsiga joonistama

писать ручкой     pastakaga kirjutama

есть ножом и вилкой     noa ja kahvliga sööma

 

2) oleku või seisundi tähistamisel:

Моя подруга работает секретарём.     Minu sõbranna töötab sekretärina.

Он станет главным бухгалтером.     Temast saab pearaamatupidaja.

 

3) passiivses lauses tegija tähistamisel:

Товар доставляется производителем.    Kaup tuuakse kohale tootja poolt.

Этот вопрос решается руководством.   See küsimus lahendatakse juhtkonna poolt.

 

4) tegevusaja (когда?- millal?) tähistamisel:

Увидимся вечером.     Näeme õhtul.

Днём я буду в конторе.     Päeval olen ma kontoris.

Я работаю сегодня ночью.     Ma töötan täna öösel.

Встретимся следующим летом.     Kohtume järgmisel suvel.

 

5) teatud tegusõnadega, näiteks:

руководить фирмой     firmat juhtima

владеть информацией     infot omama

пользоваться интернетом     internetti kasutama

заниматься розничной продажей     jaemüügiga tegelema

интересоваться этой темой     selle teema vastu huvi tundma

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud