Isoleeritud süsteem. Laengu jäävuse seadus

Elektriliselt isoleerituks või ka suletuks nimetatakse sellist süsteemi, milles laengute arv iseenesest muutuda ei saa.

Isoleeritud süsteemis sisalduv elektrilaeng on jääv suurus – see tähendab, kui mingi protsessi alguses on süsteemil mingisugune elektrilaeng, siis on sellel süsteemil samasugune elektrilaeng ka selle protsessi lõppedes. Laeng võib ainult vahetada asukohta süsteemis – see tähendab minna ühelt süsteemi kuuluvalt kehalt teisele.

Nii saame selgitada kehade laadumist hõõrdumisel ja omavahelisel kokkupuutel.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud