Kasutustingimused

На русском

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebirakenduse taskutark.ee (Taskutark OÜ) ja nimetatud veebirakenduse kasutaja vaheliste õigussuhete reguleerimiseks. Kasutajaid ja taskutark.ee-d nimetatakse edaspidi koos Poolteks. Registreerudes taskutark.ee internetiportaali kasutajaks, annab kasutaja nõusoleku, et on tutvunud kasutustingimustega ja aktsepteerib neid.

Mõisted

 • Kasutaja – taskutark.ee internetiportaalis registreeritud isik, kes on kasutanud või kasutamas nimetaud veebilehe teenust.
 • Veebileht – www.taskutark.ee domeeni kaudu kättesaadav informatsiooni kogum.
 • Haldaja – Taskutark OÜ, (registrikood 12504007)
 • Isikuandmed – andmed, mida Veebileht on Kasutajalt Veebilehe kasutajaks registreerumisel ja Veebilehe kasutamise käigus saanud.

Müügilepingu kehtivus, teenuse- ja hinnainfo

 • Müügitingimused kehtivad Veebilehel teenuste tellimisel.
 • Veebilehel tellitavad teenused arveldatakse eurodes.
 • Veebilehel pakutavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde.

Tellimuse vormistamine

 • Teenuse tellimiseks tuleb valida soovitud teenus.
 • Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv teenuse pakett.
 • Seejärel saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
 • Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa tasumisest Veebilehe arvelduskontole.

Taskutark.ee teenused

1.1. Taskutark.ee on e-õppe platvorm, kus on võimalik osta veebivahendusel erinevaid e-kursusi ja teste, mis aitavad omandada kasutajale vajalikke teadmisi.

1.2. Veebilehel olevad kursused/testid jagunevad kaheks- tasulised ja tasuta.

1.3. Tasuta testid ja kursused on kõigile kasutajatele tasuta kätte saadavad.

1.4. Tasulise teenuse kasutamiseks on vaja ennast registreerida Taskutark.ee Kasutajaks ja luua endale vastav kasutajakonto. Palun olge konto loomisel täpne, ärge mingil juhul esitage enda kohta valeandmeid.

1.5. Kasutaja, kes registreerib ennast tasuliseks Kasutajaks saab juurdepääsu antud kursusele ette nähtud ajaks.

Kasutajaks registreerimine

2.1. Veebilehel olev sisu on osaliselt tasuline ning sellele ligipääsemiseks peab Kasutaja eelnevalt valima kursuse ja tasulise kasutusperioodi:

 • Liikluskool 1 kuu kasutusperiood on 9,99 EUR
 • Kirjastus Maurus e-õppe materjalide hinnakiri: TaskuTark ÕPI hinnakiri
 • Õpiampsud
 • E-raamatute 30 päeva laenutusperiood on 1,90 EUR

Hinnad on koos käibemaksuga.

Püsimakse korral võetakse kuutasu iga kuu teie arvelt automaatselt.

2.2. Peale kasutusperioodi valimist sisestab Kasutaja oma emaili aadressi, mis annab võimaluse kasutusperioodi eest tasumiseks läbi maksekeskkonna.

2.3. Taskutark tasulise osa eest saab tasuda pangalingi või kaardimaksena läbi  SEB panga makselahenduse.

2.4. Makse teostamine toimub väljaspool taskutark.ee veebikeskkonda vastava teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Taskutark.ee veebilehel puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

2.5. Kui kasutusperioodi eest on tasutud, saab Kasutaja oma emailile parooli, mille sisestamine veebilehel olevale sisselogimise vormile tagab talle ligipääsu Taskutark.ee kursuse keskkonnale.

2.6. Tasuline sisu avaneb kasutajale kohe peale tasu sooritamist.

2.7. Taskutark ÕPI toodete puhul toimub maksmine vastavalt hinnakirjas kehtestatud viisil.

Taganemisõigus

3.1. Vastavalt võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 71 ei kohaldata taganemisõigust tehingutele, mille esemeks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.

3.2. Kasutajal on õigus oma kasutusperiood tühistada või lõpetada, andes sellest Haldajale teada emaili teel.

3.3. Kui kasutaja soovib lõpetada oma kasutusperioodi enne kasutusperioodi lõppu, siis raha tagastamisele ei kuulu.

3.4. Kasutajal on võimalik teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

3.5. Puuduse avastamisel peab Kasutaja kohe teavitama taskutark.ee töötajaid e-posti või telefoni teel.

Kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Kasutajal on õigus kasutada Veebilehel kõiki temale võimaldatud funktsioone.

4.2. Kasutaja kohustub esitama Taskutark.ee kasutajaks registreerumisel täielikult tõesed isikuandmed, mis ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad.

4.3. Kasutaja kinnitab, et tema poolt Taskutark.ee keskkonda sisestatavad andmed ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega ega heade kommetega.

4.4. Kasutaja kohustub mitte kasutama Veebilehel olevat infot ebaseaduslikuks tegevuseks või pettusteks.

4.5. Kasutaja kohustub mitte kahjustama või häirima Veebilehe normaalset tegevust ning vältima tahtlikku vigade esilekutsumist Veebilehe serveri või programmide töös.

4.6. Kasutaja kohustub hoidma Veebilehe kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.

4.7. Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et Veebilehel on õigus teostada isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

Haldaja õigused ja kohustused

5.1. Kui Kasutaja ei täida Kasutustingimuste järgseid kohustusi, on Veebilehe Haldajal õigus piirata või tühistada Kasutaja Veebilehe kasutamisõigust.

5.2. Haldajal on igal ajal õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Kasutajal on soovituslik regulaarselt kasutajatingimustega tutvuda.

5.3. Haldajal on õigus saata kasutajale e-maili teel infot Veebilehe uudiste kohta.

5.4. Haldajal on õigus kasutajale ette teatamata muuta Veebilehe sisu ning teenuse kasutamise tingimusi.

5.5. Kui Kasutaja on jaganud oma salasõna ja kasutajatunnust kolmandate isikutega, on Haldajal õigus tühistada Kasutaja Veebilehe kasutamisõigus.

Isikuandmete töötlemine

6.1. Haldaja kohustub mitte kasutama Kasutaja privaatset informatsiooni, mida Taskutark.ee on Kasutajalt Veebilehe kasutajaks registreerumisel küsinud, muudel eesmärkidel kui Teenuse osutamiseks.

6.2. Haldaja ei avalda Kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

6.3. Isikuandmete töötlemise eest vastutab Haldaja, kes annab endast parima andmete privaatsuse tagamiseks ja kaitsmiseks.

6.4. Kasutajal on õigus tellida Taskutark.ee Veebilehelt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest abi@taskutark.ee

6.5. Kasutajakonto aktiveerimisega annab Kasutaja nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks Haldaja poolt.

6.6. Kasutaja andmed edastatakse maksete töötlemiseks maksteenuse pakkujale​​ Swedbank AS.

Poolte vastutus

7.1. Kasutajad kasutavad Veebilehel olevat informatsiooni täielikult omal vastutusel.

7.2. Kõik Taskutark.ee lehel olev info on hariduslik.

7.3. Haldaja ei vastuta Veebilehe tekstis olevate fraaside, sõnade ja mõistete vääriti mõistmise tõttu tekkinud tagajärgede eest.

Autoriõigus

8.1. Kõik Veebilehel sisalduv visuaalne info ja andmete kogud – tekst, graafika, logod, ikoonid, nupud, programmid ja andmebaasid on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguste seadustega.

8.2. Kasutaja ei või Veebilehel avaldatud materjale kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada.

Muud sätted

9.1. Kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Taskutark.ee lahendada läbirääkimiste teel, vajadusel Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 • Veebileht kasutab tellija poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, e-maili) ainult tellimuse töötlemiseks ning teenuse teenuse kasutajale avamiseks.
 • Veebileht edastab isikuandmeid makseteenust pakkuvale ettevõttele selleks, et avada tellijale juurdepääs tasulisele osale.
 • Veebileht saadab kasutajale uudiskirju ning pakkumisi kasutaja e-maili aadressile ainult juhul, kui kasutaja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi.
 • Kasutajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

 • Kui kasutajal on Veebilehe osas pretensioone, tuleb see saata e-kirja aadressile abi@taskutark.ee või helistada telefonil: +372 526 2841 (Rain Siemer, E-R 10.00–16.00)
 • Kui kasutaja ja Veebileht ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on kasutajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kasutaja ja Veebilehe vahel sõlmitud kokkuleppest tulenevaid vaidlusi.
 • Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Teenuse lõpetamine

 • Kui soovite lõpetada teenust, siis palun saatke soov sellest emailile abi@taskutark.ee.

Palume kõik ettepanekud, küsimused ja kaebused saata e-posti aadressile abi@taskutark.ee.