KINEMAATIKA

10. klass > Füüsika > 2. Mehaanika

Kinemaatika on mehaanika haru, mis uurib ja kirjeldab kehade liikumist ruumis süvenemata liikumise põh­jus­tesse.