Mehaaniline töö

8. klass > Füüsika > Valemid

83

kus, A- jõu poolt tehtud mehaaniline töö (1J), F – keha liigutav jõud (1N), s – jõu mõjul selle sihis läbitud teepikkus (1m).