Õhusaaste

12. klass > Bioloogia > 4. Evolutsioon ja keskkonnakaitse

45

Tööstusettevõtted, katlamajad, elektrijaamad paiskavad iga päev õhku miljoneid  tonne kahjulikke ühendeid. Sobivate tuulte ja õhuvoolude olemasolu korral võib korstnast väljuv atmosfääri saaste levida väga kõrgele ja kaugele.

  •        Kütuse põlemisel rohke õhu juurdepääsu korral tekkib põlemissaadusena süsinikdioksiid.
  •        Vähese hapniku juurdepääsu korral võib tekkida ka mürgine süsinikoksiid.
  •        Väävli- ja lämmastikurikka kütuse põlemise korral tekib rohkesti nende elementide happelisi oksiide.
  •        Happeliste oksiidide reageerimisel veega tekivad happed.
  •        Nii muutuvadki sademed happelisteks ja omandavad seeläbi söövitava toime.

4950

  •        Happelise reaktsiooniga sademed (happevihmad) põhjustavad metallide korrosiooni, aga ka suurt kahju loodusele.