Rakk mikroskoobis

11. klass > Bioloogia > 1. Elu organiseerituse tasemed

Taimerakud mikroskoobis:

Erinevad loomakoed mikroskoobis:

Seenerakud mikroskoobis:

Mikrofotod seente hüüfidest ja spooridest:

Loomaraku skeem

Loomaraku skeem

Taimeraku skeem

Taimeraku skeem

Seeneraku skeem

Seeneraku skeem