8. klassFüüsikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Jõud looduses

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Mida nimetatakse jõuks?
2 / 17
Mida nimetatakse gravitatsiooniks?
3 / 17
Kuidas on omavahel seotud gravitatsioonijõud ja keha mass?
4 / 17
Kuidas on gravitatsioonijõud seotud, kehadevahelise kaugusega?
5 / 17
Mida nimetatakse hõõrdejõuks?
6 / 17
Mida nimetatakse seisuhõõrdejõuks?
7 / 17
Mida nimetatakse liugehõõrdejõuks?
8 / 17
Millega saab mõõta hõõrdejõudu?
9 / 17
Kuidas saab suurendada hõõrdejõudu?
10 / 17
Kuidas vähendatakse hõõrdejõudu?
11 / 17
Mida nimetatakse keha deformatsiooniks?
12 / 17
Millist keha nimetatakse elastseks?
13 / 17
Mida nimetatakse elastsusjõuks?
14 / 17
Mida nimetatakse rõhuks?
15 / 17
Kuidas nimetatakse rõhuühikut?
16 / 17
Mida nimetatakse resultantjõuks?
17 / 17
Kuidas leitakse resultantjõudu?
Uuesti Edasi