Jõud looduses

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 17

Millega saab mõõta hõõrdejõudu?

2 / 17

Mida nimetatakse jõuks?

3 / 17

Kuidas leitakse resultantjõudu?

4 / 17

Kuidas on omavahel seotud gravitatsioonijõud ja keha mass?

5 / 17

Mida nimetatakse seisuhõõrdejõuks?

6 / 17

Kuidas on gravitatsioonijõud seotud, kehadevahelise kaugusega?

7 / 17

Mida nimetatakse hõõrdejõuks?

8 / 17

Mida nimetatakse gravitatsiooniks?

9 / 17

Mida nimetatakse liugehõõrdejõuks?

10 / 17

Mida nimetatakse resultantjõuks?

11 / 17

Mida nimetatakse rõhuks?

12 / 17

Millist keha nimetatakse elastseks?

13 / 17

Kuidas nimetatakse rõhuühikut?

14 / 17

Kuidas vähendatakse hõõrdejõudu?

15 / 17

Mida nimetatakse keha deformatsiooniks?

16 / 17

Kuidas saab suurendada hõõrdejõudu?

17 / 17

Mida nimetatakse elastsusjõuks?

results loading