3. klassInglise keelTeadmiste test
Autor: Tiiu Püss
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Be – vormid. Vali lünka sobiv sõna

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 8
This is my …
2 / 8
These are my ...
3 / 8
Look! This is my mother’s new …
4 / 8
That ... is eight
5 / 8
My … is lovely
6 / 8
What is your … ?
7 / 8
My … are old
8 / 8
These … are new
Uuesti Edasi