Be – vormid. Vali lünka sobiv sõna

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 8

These are my ...

2 / 8

That ... is eight

3 / 8

These … are new

4 / 8

This is my …

5 / 8

My … are old

6 / 8

What is your … ?

7 / 8

My … is lovely

8 / 8

Look! This is my mother’s new …

Autor: Tiiu Püss

results loading