11. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Bioloogia, geoloogia ja geograafia võrdlus

teadus eluritestteadus maapinna ehitusestmalakoloogialitosfäärteadus Maa ehitusestbiosfäärhüdrosfäärkartograafiapaleontoloogiaatlasfossiilidherbaarium
bioloogiageograafiageoloogia
Uuesti Kontrolli