11. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta DNA ja RNA kohta käivad sõnad õigesse kasti!

desoksüriboosriboostümiinuratsiilüheahelalinekaheahelalinebiheeliksosaline paardumineinfo säilitamineinfo realiseeruminepaar A=Tpaar A=U
DNARNA
Uuesti Kontrolli