9. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti jõed. Geograafia test. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Eesti jõgedevõrk on suhteliselt tihe: vooluveekogusid on üle ...
2 / 17
Eesti jõgedevõrgu kogupikkus on ...
3 / 17
Pikemad kui 10 km on ...
4 / 17
Üle 100 km pikad on ...
5 / 17
Pikim on ...
6 / 17
Eesti pikima jõe pikkus on ...
7 / 17
Emajõgi on ...
8 / 17
Milline jõgi on kõige suurema langusega?
9 / 17
Eesti suurima langusega jõe langus on ...
10 / 17
Kõige suurem vooluhulk suudmes on ...
11 / 17
Üle 1000 ruutkilomeetrise valgalaga on 14 jõge, neist suurim ...
12 / 17
Emajõgi on pikkuselt Eestis ...
13 / 17
Põhiline osa Pirita jõe veest suunatakse ...
14 / 17
Pärast mandrijää taandumist tekkisid jõed ennekõike ...
15 / 17
Eesti jõgedevõrk kujunes välja ...
16 / 17
Eesti jõed toituvad ...
17 / 17
Vee toitelisustaseme ja orgaaniliste ainete (peamiselt humiinainete) sisalduse alusel jaotatakse Eesti jõed ...
Uuesti Edasi