Eesti jõed. Geograafia test. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 17

Pikim on ...

2 / 17

Pärast mandrijää taandumist tekkisid jõed ennekõike ...

3 / 17

Eesti suurima langusega jõe langus on ...

4 / 17

Emajõgi on ...

5 / 17

Milline jõgi on kõige suurema langusega?

6 / 17

Vee toitelisustaseme ja orgaaniliste ainete (peamiselt humiinainete) sisalduse alusel jaotatakse Eesti jõed ...

7 / 17

Üle 1000 ruutkilomeetrise valgalaga on 14 jõge, neist suurim ...

8 / 17

Eesti jõgedevõrk on suhteliselt tihe: vooluveekogusid on üle ...

9 / 17

Eesti jõgedevõrk kujunes välja ...

10 / 17

Pikemad kui 10 km on ...

11 / 17

Põhiline osa Pirita jõe veest suunatakse ...

12 / 17

Kõige suurem vooluhulk suudmes on ...

13 / 17

Eesti pikima jõe pikkus on ...

14 / 17

Eesti jõgedevõrgu kogupikkus on ...

15 / 17

Emajõgi on pikkuselt Eestis ...

16 / 17

Eesti jõed toituvad ...

17 / 17

Üle 100 km pikad on ...

results loading