8. klassGeograafiaTeadmiste test
Autor: MALUMANG.EE
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti jõed ja järved. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Eesti pikima jõe pikkus on
2 / 10
Eesti pikim jõgi on
3 / 10
Eesti suurima langusega jõgi on
4 / 10
Eesti suurima langusega jõe langus on
5 / 10
Eesti suurima vooluhulgaga jõgi on
6 / 10
Eesti suurima pindalaga järv on
7 / 10
Eesti suurima järve pindala on
8 / 10
Eesti sügavaim järv on
9 / 10
Eesti sügavaim järv on
10 / 10
Eesti territooriumist moodustavad järved koos tehisveekogudega
Uuesti Edasi