Eesti jõed ja järved. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Eesti pikima jõe pikkus on

2 / 10

Eesti suurima langusega jõe langus on

3 / 10

Eesti suurima pindalaga järv on

4 / 10

Eesti suurima vooluhulgaga jõgi on

5 / 10

Eesti territooriumist moodustavad järved koos tehisveekogudega

6 / 10

Eesti sügavaim järv on

7 / 10

Eesti suurima järve pindala on

8 / 10

Eesti suurima langusega jõgi on

9 / 10

Eesti pikim jõgi on

10 / 10

Eesti sügavaim järv on

Autor: MALUMANG.EE

results loading