9. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti mälumäng. Test Nr1 (18 küsimust)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
Eesti pindala on umbes ...
2 / 18
Eesti Vabariigi territoorium on jagatud ...
3 / 18
Eesti rahvaarv on ...
4 / 18
Eesti väikseim linn on ...
5 / 18
Eesti nime algupära on sageli nähtud "aestide" nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis ...
6 / 18
Eesti asub Läänemere ...
7 / 18
Eesti põhjapoolseim saar on ...
8 / 18
Eesti läänepoolseim saar on ...
9 / 18
Eesti maismaapiiri kogupikkus on ...
10 / 18
Eestil on pikem maismaapiir ...
11 / 18
Eesti keskmine kõrgus merepinnast on ...
12 / 18
Eesti kõrgeim koht on Suur Munamägi Eesti kaguosas ...
13 / 18
Eestis on ...
14 / 18
Eestis on ...
15 / 18
Eesti pikim jõgi on ...
16 / 18
Eesti pikim jõgi on ...
17 / 18
Aasta keskmine õhutemperatuur on ...
18 / 18
Eesti pikima suvepäeva pikkus on ligi ...
Uuesti Edasi