Teadmiste test

Eesti mälumäng. Test Nr1 (18 küsimust)

Sinu tulemus on
1 / 18 25s

Eestis on ...

2 / 18 25s

Eesti nime algupära on sageli nähtud "aestide" nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis ...

3 / 18 25s

Eesti pikima suvepäeva pikkus on ligi ...

4 / 18 25s

Eesti kõrgeim koht on Suur Munamägi Eesti kaguosas ...

5 / 18 25s

Eesti pikim jõgi on ...

6 / 18 25s

Eestis on ...

7 / 18 25s

Eesti läänepoolseim saar on ...

8 / 18 25s

Eesti asub Läänemere ...

9 / 18 25s

Eesti pikim jõgi on ...

10 / 18 25s

Eesti väikseim linn on ...

11 / 18 25s

Eestil on pikem maismaapiir ...

12 / 18 25s

Eesti keskmine kõrgus merepinnast on ...

13 / 18 25s

Eesti maismaapiiri kogupikkus on ...

14 / 18 25s

Eesti rahvaarv on ...

15 / 18 25s

Eesti põhjapoolseim saar on ...

16 / 18 25s

Eesti pindala on umbes ...

17 / 18 25s

Aasta keskmine õhutemperatuur on ...

18 / 18 25s

Eesti Vabariigi territoorium on jagatud ...

results loading