Eesti mälumäng. Test Nr1 (18 küsimust)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 18 25s

Eesti pikim jõgi on ...

2 / 18 25s

Aasta keskmine õhutemperatuur on ...

3 / 18 25s

Eestis on ...

4 / 18 25s

Eesti keskmine kõrgus merepinnast on ...

5 / 18 25s

Eesti asub Läänemere ...

6 / 18 25s

Eesti rahvaarv on ...

7 / 18 25s

Eesti maismaapiiri kogupikkus on ...

8 / 18 25s

Eesti pikim jõgi on ...

9 / 18 25s

Eesti pikima suvepäeva pikkus on ligi ...

10 / 18 25s

Eesti nime algupära on sageli nähtud "aestide" nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis ...

11 / 18 25s

Eesti pindala on umbes ...

12 / 18 25s

Eesti läänepoolseim saar on ...

13 / 18 25s

Eesti Vabariigi territoorium on jagatud ...

14 / 18 25s

Eesti põhjapoolseim saar on ...

15 / 18 25s

Eestil on pikem maismaapiir ...

16 / 18 25s

Eesti väikseim linn on ...

17 / 18 25s

Eesti kõrgeim koht on Suur Munamägi Eesti kaguosas ...

18 / 18 25s

Eestis on ...

results loading