9. klassGeograafiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti mälumäng. Test Nr3 (15 küsimust)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Eesti kolmandana kõige suurem saar on ...
2 / 15
Koos suuremate siseveekogude saartega on Eestis kokku ...
3 / 15
Elanike arvu järgi on suuruselt kolmas linn Eestis?
4 / 15
Kohtla-Järvel elab umbes ...
5 / 15
Kus asub Kapa-Kohila?
6 / 15
Eestis elab ... imetajaid
7 / 15
Milline suurimetaja on Eestis kõige levinum?
8 / 15
Eestis on ... liiki looduskaitse all
9 / 15
Kui suureks hinnatakse karude arvukust Eestis?
10 / 15
Kus elab vabas looduses rohkem karusid, kas Saksamaal või Eestis?
11 / 15
... on meie levinuim puuliik: ta katab ligemale 38% Eesti metsamaadest ning moodustab 39% kõigi puistute tagavarast.
12 / 15
Mis lind on Eestis kõige arvukamalt esindatud?
13 / 15
Eestis on ... looduskaitse all.
14 / 15
Milline on Eesti kõige suurem soo?
15 / 15
Kui pikk on Emajõgi?
Uuesti Edasi