Eesti mälumäng. Test Nr3 (15 küsimust)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 15

Milline suurimetaja on Eestis kõige levinum?

2 / 15

Kus elab vabas looduses rohkem karusid, kas Saksamaal või Eestis?

3 / 15

Milline on Eesti kõige suurem soo?

4 / 15

Eesti kolmandana kõige suurem saar on ...

5 / 15

Eestis on ... liiki looduskaitse all

6 / 15

Kohtla-Järvel elab umbes ...

7 / 15

Kui suureks hinnatakse karude arvukust Eestis?

8 / 15

Eestis elab ... imetajaid

9 / 15

Kui pikk on Emajõgi?

10 / 15

Kus asub Kapa-Kohila?

11 / 15

Koos suuremate siseveekogude saartega on Eestis kokku ...

12 / 15

Elanike arvu järgi on suuruselt kolmas linn Eestis?

13 / 15

Mis lind on Eestis kõige arvukamalt esindatud?

14 / 15

... on meie levinuim puuliik: ta katab ligemale 38% Eesti metsamaadest ning moodustab 39% kõigi puistute tagavarast.

15 / 15

Eestis on ... looduskaitse all.

results loading