8. klassFüüsikaTeadmiste test
Autor: Andrus Metsma
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Füüsika test. Vastastikmõju ja jõud looduses

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Keha kuju muutumist nimetatakse
2 / 20
Gravitatsiooni tugevust antud kohas tähistatakse tähega
3 / 20
Seisvate kehade liuguma hakkamist takistavat jõudu nimetatakse
4 / 20
Pildil on elastsusjõud tähistatud tähega
5 / 20
Seisvate kehade liuguma hakkamist takistab
6 / 20
Mass on füüsikaline suurus, mis iseloomustab
7 / 20
Joonisel on tähistatud hõõrdejõud tähega
8 / 20
Pildil on kujutatud
9 / 20
Mida suurem on rõhumisjõud, seda suurem on
10 / 20
Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab
11 / 20
Mida karedam on keha pind seda suurem on
12 / 20
Jõudu millega mistahes kehad tõmbuvad nimetakakse
13 / 20
Kehade mistahes vastastikuse tõmbumise nähtust nimetakse
14 / 20
Jõudu millega kehi teineteise vastu surutakse nimetakse
15 / 20
Mida suurem on kehade mass,
16 / 20
Deformeerimisel kehas tekivat jõudu nimetatakse
17 / 20
Jõudu mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teiste kehade suhtes nimetatakse
18 / 20
Vastastikku libisevate pindade korral esinevat hõõrdejõudu nimetatakse
19 / 20
Joonisel on kujutatud
20 / 20
Jõudu mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist nimetatakse
Uuesti Edasi