Füüsika test. Vastastikmõju ja jõud looduses

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Mida karedam on keha pind seda suurem on

2 / 20

Gravitatsiooni tugevust antud kohas tähistatakse tähega

3 / 20

Seisvate kehade liuguma hakkamist takistavat jõudu nimetatakse

4 / 20

Jõudu mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teiste kehade suhtes nimetatakse

5 / 20

Seisvate kehade liuguma hakkamist takistab

6 / 20

Pildil on kujutatud

7 / 20

Jõudu millega mistahes kehad tõmbuvad nimetakakse

8 / 20

Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab

9 / 20

Pildil on elastsusjõud tähistatud tähega

10 / 20

Joonisel on kujutatud

11 / 20

Kehade mistahes vastastikuse tõmbumise nähtust nimetakse

12 / 20

Mida suurem on kehade mass,

13 / 20

Keha kuju muutumist nimetatakse

14 / 20

Joonisel on tähistatud hõõrdejõud tähega

15 / 20

Jõudu mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist nimetatakse

16 / 20

Jõudu millega kehi teineteise vastu surutakse nimetakse

17 / 20

Mida suurem on rõhumisjõud, seda suurem on

18 / 20

Deformeerimisel kehas tekivat jõudu nimetatakse

19 / 20

Vastastikku libisevate pindade korral esinevat hõõrdejõudu nimetatakse

20 / 20

Mass on füüsikaline suurus, mis iseloomustab

Autor: Andrus Metsma

results loading