9. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Hingamiselundkonna ehituse ja ülesannetega sobivad järgmised väited ...

Uuesti Kontrolli