7. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Imetajate iseloomustus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Imetajate naha tunnused on järgmised:
2 / 12
Imetajate kaelalülide arv on:
3 / 12
Imetajad on saanud sellise nime, sest nende
4 / 12
Imetajate tähtsamad meeled on:
5 / 12
Imetajad jaotatakse toitumise järgi:
6 / 12
Toitumissuhte järgi jaotatakse imetajad:
7 / 12
Hirvlastel on sarved selleks, et ...
8 / 12
Imetajate jalad lõppevad:
9 / 12
Väikesed imetajad, nt hiired, poegivad ...
10 / 12
Imetajatest on Eestis kaitse all ...
11 / 12
Imetajatest on kunagi Eestis elanud ja välja surnud ...
12 / 12
Metsikute imetajate kodustamise teel on saadud ...
Uuesti Edasi