9. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia laused, mis käivad inimese kui bioloogilise olendi kohta!

Uuesti Kontrolli