9. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised elundid, millise meele juurde kuuluvad?

nägeminekuulminelõhn-maitse
Uuesti Kontrolli