3. klassInglise keelTeadmiste test
Autor: Tiiu Püss
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Is or am. English test

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 7
I …… Andy.
2 / 7
That …… a boy.
3 / 7
She …… from Estonia.
4 / 7
This …… Peter.
5 / 7
I …… from America
6 / 7
I …… a girl.
7 / 7
He …… a boy.
Uuesti Edasi