Is or am. English test

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 7

This …… Peter.

2 / 7

She …… from Estonia.

3 / 7

That …… a boy.

4 / 7

I …… a girl.

5 / 7

He …… a boy.

6 / 7

I …… Andy.

7 / 7

I …… from America

Autor: Tiiu Püss

results loading