7. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Jaota kaitsealused loomad klassidesse!

kahepaikneroomajakala
Uuesti Kontrolli