7. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millises veekogus elavad need kalad?

Peipsi järvLäänemeri
Uuesti Kontrolli