7. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist on kärplased, kes putuktoidulised?

putuktoidulinekärplane
Uuesti Kontrolli