11. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Katioonide ja anioonide tähtsus organismis. Vali lausele õiged lõpud

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
Katioonid on ...
Elektrolüüsi käigus liiguvad katioonid katoodile ning anioonid anoodile
2 / 13
Katioonid on ...
3 / 13
K+ ja Na+ osalevad ...
Kaalium argooni atmosfääris
4 / 13
Kaltsiumisoolad ...
5 / 13
Magneesiumi aatomid on seotud ...
Metalliline magneesium
6 / 13
Taimedes kuulub magneesium ...
Kortsleht
7 / 13
Raua aatomid esinevad ...
Rauda leidub punastes verelibledes
8 / 13
Hemoglobiini on vaja ...
Hemoglobiini molekul
9 / 13
Suur H+ ioonide hulk lahuses tähendab ...
Vesiniku aatomite vahele moodustub ühine elektronpaar – tekib keemiline side
10 / 13
Anioonid on ...
11 / 13
Karbonaatioonid tekivad hingamise käigus ja need on ...
12 / 13
Fosfaatrühmad kuuluvad ...
13 / 13
Fosfolipiidid kuuluvad ...
Rakumembraan
Uuesti Edasi