8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes on taldrikul, kas kala, limus või vähk?

limuskalavähk
Uuesti Kontrolli