11. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised on mittemetallid, biometallid, millised on mürkmetallid?

kaaliumraudbroomkaadmiumelavhõbekloormagneesiumnaatriumväävelvaskpliijood
biometallmittemetallmürkmetall
Uuesti Kontrolli