8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist on liblikad, kes mardikad?

mardikasliblikas
Uuesti Kontrolli