8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist on peajalgsed, kes karbid, kes teod?

karbidteodpeajalgsed
Uuesti Kontrolli