11. klassFüüsikaTeadmiste test
Autor: Andrus Metsma
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Magnetism

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 37
Keha magnetiliste omaduste kaotamist nimetatakse ...
2 / 37
Püsimagnetite erinevaid pooluseid nimetatakse ...
3 / 37
Igal magnetil on ...
4 / 37
Magnetite erinimelised poolused ...
5 / 37
Magnetite samanimelised poolused ...
6 / 37
Oerstedi katses pöördub voolu sisselülitamisel juhtmesse magnetnõel ...
7 / 37
Oerstedi katses voolu suuna muutmisel magnetnõela suund ...
8 / 37
Ampere magnetnähtuste olemus ütleb, et ...
9 / 37
Missuguse elektrivoolu toime avastas Taani füüsik Hans Christian Øersted?
10 / 37
Mida nimetatakse püsimagnetiks?
11 / 37
Missugust mõju avaldab elektrivool magnetnõelale?
12 / 37
Miks magnetvälja tugevdamiseks tehakse hobuserauakujulised magnetid ?
13 / 37
Mis liiki energia muundumine toimub generaatoris?
14 / 37
Kuidas käitub magnetväljas vooluga juht?
15 / 37
Mis on pool?
16 / 37
Mis on trafo ülesandeks?
17 / 37
Mis on magneti poolused?
18 / 37
Kuidas tähistatakse pooluseid?
19 / 37
Mis liiki energia muundumine toimub elektrimootoris?
20 / 37
Milles avaldub elektromagnetilise induktsiooni nähtus ?
21 / 37
Mille abil kujutatakse magnetvälju graafiliselt?
22 / 37
Mitu poolust on alati magnetil?
23 / 37
Milline on elektrimootori põhimõtteline ehitus ?
24 / 37
Mis on elektromagnetrelee?
25 / 37
Mis värvi on püsimagneti põjapoolus?
26 / 37
Magnetvälja jõujooned on ......
27 / 37
Millise kujuga on magnetvälja jõujooned?
28 / 37
Kus võime kohata magnetvälja?
29 / 37
Kes avastas elektromagnetilise induktsiooni nähtuse ?
30 / 37
Kirjelda Oerstedi avastust.
31 / 37
Kuidas seletas Ampere´i magnetnähtusi ?
32 / 37
Mis on magnetvälja jõujoon?
33 / 37
Elektromagnetiks nimetatakse ....
34 / 37
Maa magnetiline lõunapoolus asub......
35 / 37
Mida nimetatakse magnetnõelaks ?
36 / 37
Mis on püsimagneti demagneetumine ?
37 / 37
Kuidas on omavahel seotud voolutugevus juhis ja magnetvälja tugevus?
Uuesti Edasi