Magnetism

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 37

Elektromagnetiks nimetatakse ....

2 / 37

Ampere magnetnähtuste olemus ütleb, et ...

3 / 37

Mida nimetatakse püsimagnetiks?

4 / 37

Kus võime kohata magnetvälja?

5 / 37

Milles avaldub elektromagnetilise induktsiooni nähtus ?

6 / 37

Kuidas on omavahel seotud voolutugevus juhis ja magnetvälja tugevus?

7 / 37

Kes avastas elektromagnetilise induktsiooni nähtuse ?

8 / 37

Mitu poolust on alati magnetil?

9 / 37

Keha magnetiliste omaduste kaotamist nimetatakse ...

10 / 37

Missuguse elektrivoolu toime avastas Taani füüsik Hans Christian Øersted?

11 / 37

Kuidas seletas Ampere´i magnetnähtusi ?

12 / 37

Mida nimetatakse magnetnõelaks ?

13 / 37

Miks magnetvälja tugevdamiseks tehakse hobuserauakujulised magnetid ?

14 / 37

Maa magnetiline lõunapoolus asub......

15 / 37

Mis värvi on püsimagneti põjapoolus?

16 / 37

Mis on püsimagneti demagneetumine ?

17 / 37

Millise kujuga on magnetvälja jõujooned?

18 / 37

Mille abil kujutatakse magnetvälju graafiliselt?

19 / 37

Püsimagnetite erinevaid pooluseid nimetatakse ...

20 / 37

Milline on elektrimootori põhimõtteline ehitus ?

21 / 37

Mis on elektromagnetrelee?

22 / 37

Oerstedi katses voolu suuna muutmisel magnetnõela suund ...

23 / 37

Mis liiki energia muundumine toimub generaatoris?

24 / 37

Mis liiki energia muundumine toimub elektrimootoris?

25 / 37

Oerstedi katses pöördub voolu sisselülitamisel juhtmesse magnetnõel ...

26 / 37

Mis on trafo ülesandeks?

27 / 37

Igal magnetil on ...

28 / 37

Mis on pool?

29 / 37

Kuidas käitub magnetväljas vooluga juht?

30 / 37

Missugust mõju avaldab elektrivool magnetnõelale?

31 / 37

Mis on magneti poolused?

32 / 37

Kuidas tähistatakse pooluseid?

33 / 37

Magnetvälja jõujooned on ......

34 / 37

Mis on magnetvälja jõujoon?

35 / 37

Magnetite erinimelised poolused ...

36 / 37

Magnetite samanimelised poolused ...

37 / 37

Kirjelda Oerstedi avastust.

Autor: Andrus Metsma

results loading