8. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Teo sise- ja välisehituse iseloomustamiseks sobivad järgmised mõisted:

Uuesti Kontrolli