10. klassFüüsikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mehaanika. Töö, energia, võimsus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Millise mehaanilise töö teeb jõud 150 N 20 meetri pikkusel teel, kui jõu ja nihke vaheline nurk on 60°?
2 / 20
Millise mehaanilise töö teeb jõud 150 N 20 meetri pikkusel teel, kui jõu ja nihke vaheline nurk on 30° ?
3 / 20
Rahetera, mille mass oli 0,1 g, langes maapinnale 1 km kõrguselt. Kui suur oli raskusjõu töö?
4 / 20
Arvuta töö, mida on vaja teha kumminööri, mille jäikus on 50 N/m, väljavenitamiseks 0,02 m võrra.
5 / 20
Lennuk, massiga 2 t lendab 100 m kõrgusel kiirusega 216 km/h. Leia lennuki kineetiline energia.
6 / 20
Lennuk, massiga 2 t lendab 100 m kõrgusel kiirusega 216 km/h. Leia lennuki potentsiaalne energia.
7 / 20
Kivi massiga 30 g lastakse vabalt langema 40 meetri kõrguselt. Arvuta kivi potentsiaalne energia 2 sekundi pärast.
8 / 20
Kivi massiga 30 g lastakse vabalt langema 40 meetri kõrguselt. Arvuta kivi kineetiline energia 2 sekundi pärast.
9 / 20
Keha massiga 0,1 kg visatakse kiirusega 12 m/s vertikaalselt üles. Arvuta keha kineetiline energia tõusu algul.
10 / 20
Keha massiga 0,1 kg visatakse kiirusega 12 m/s vertikaalselt üles. Leia keha potentsiaalne energia 5 meetri kõrgusel.
11 / 20
Keha massiga 0,1 kg visatakse kiirusega 12 m/s vertikaalselt üles. Leia keha kineetiline energia 5 meetri kõrgusel.
12 / 20
1,2-tonnise massiga auto sõidab kiirusega 72 km/h. Kui suur on selle auto impulss?
13 / 20
Kiirusega 600 m/s liikuv kuul, mille mass on 10 g, läbib laua ja jätkab liikumist kiirusega 400 m/s. Kui suur on impulsi muut?
14 / 20
Püssist tulistamisel on kuuli algkiirus 600 m/s . Püssi mass on 3 kg ja kuuli mass 10 g. Milline on püssi tagasilöögi kiirus, kui püssi hoida lahtiselt käes?
15 / 20
Miks surutakse laskmisel püss tugevalt vastu õlga?
16 / 20
Punktmassi liikumist kirjeldab võrrand: x = 5 – 8t + 4t2. Eeldades, et mass on 2 kg, leida impulss 2 s pärast liikumise algust.
17 / 20
Punktmassi liikumist kirjeldab võrrand: x = 5 – 8t + 4t2. Eeldades, et mass on 2 kg, leida impulss 4 s pärast liikumise algust.
18 / 20
Inimene, kelle mass on 70 kg, jookseb 10 m kõrgusest trepist üles 15 sekundiga. Kui suurt keskmist võimsust ta arendab?
19 / 20
Pumba kasulik võimsus on 10 kW. Kui suure koguse vett saab selle pumbaga tõsta tunni aja jooksul 18 m kõrgusele?
20 / 20
Auto sõidab kiirusega 20 m/s tasasel horisontaalsel teel. Kõik autole mõjuvad takistusjõud on kokku 1000 N. Kui suurt kasulikku võimsust peab automootor arendama, et seda kiirust säilitada?
Uuesti Edasi