7. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist on paigalinnud, kes rändlinnud?

rändlindpaigalind
Uuesti Kontrolli