9. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia õiged väited, mis seletavad pereplaneerimise mõistet!

Uuesti Kontrolli