12. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas on seotud omavahel populatsioonid? Leia õiged väited, kasuta graafikut!

Uuesti Kontrolli