8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia sõnadele õige grupp!

seenetuumseenerakukestkloroplasttaimerakukestvakuoolglükogeentaimetuumtaime mitokonderseene mitokonderglükoos
seenerakktaimerakk
Uuesti Kontrolli