7. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised neist lindudest on röövlinnud?

röövlindei ole röövlind
Uuesti Kontrolli