8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised neis organismidest on samblikud?

sammalsamblik
Uuesti Kontrolli