8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist on rõngussid, lameussid ja ümarussid?

rõngusslameussümaruss
Uuesti Kontrolli